logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

sp_10_slider_final_1

Wysoki Poziom Nauczania

Szkoła Podstawowa nr 10 im Kornela Makuszyńskiego to placówka edukacyjna oferująca najwyższej klasy edukacyjne usługi dedykowane dzieciom.

sp_10_slider_final_2
sp_10_slider_final_3

Sukcesy

Możemy poszczycić się wieloma laureatami i finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim. Sukcesy odnosimy m.in. w dziedzinach: humanistycznej, teatralnej, muzycznej, matematycznej, przyrodniczej i turystycznej.

sp_10_slider_final_4

Doświadczenie

Edukacyjna placówka zatrudnia doświadczone grono pedagogów, zapewniając dostosowaną do wymagań współczesnych uczniów edukacyjną ofertę.

sp_10_slider_final_5

Komfortowe warunki

Placówka zapewnia także komfortowe warunki w salach i ciekawe zajęcia dodatkowe, gwarantując wszechstronne rozwijanie talentów ucznia.

sp_10_slider_final_6

Regulamin Festynu z okazji Dnia Dziecka -7.06.2019r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkusz
 • Zarząd Osiedla Młodych
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 5. Festyn Wiosenny w Dolince (zwany dalej: Impreza) jest organizowany 7.06.2019 r. w godz. 15:30-21:00 na terenie szkoły podstawowej nr 10 w Olkuszu
 6. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 7. Impreza ma charakter otwarty, wstęp na nią jest wolny.
 8. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 10. Zakazane jest:
 11. a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, reklam, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
 12. b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
 13. c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
 14. d) spożywanie napojów alkoholowych.
 15. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 17. a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 18. b) materiałów wybuchowych,
 19. c) wyrobów pirotechnicznych,
 20. d) napojów alkoholowych,
 21. e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 22. f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 23. Organizatorzy Imprezy uprawnieni są do: wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 24. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatorów.
 25. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników pozostawione na terenie Imprezy.
 28. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie szkoły podstawowej nr 10 w Olkuszu: http://sp10.olkusz.pl/

na fanpage’u Wojciech Ozdoba dla Olkusza- należącego do członka Zarządu Osiedla Młodych https://www.facebook.com/Wojciech.Ozdoba.Olkusz/

– w wyznaczonych punktach na terenie imprezy

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.06.2019r.

 


 

Kalendarz szkolny

Tutaj sprawdzisz Kalendarium roku szkolnego 2017/2018.

Podręczniki

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

Dzwonki

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o dzwonkach w naszej szkole.

Nagrody i Certyfikaty

Tutaj znajdziesz informacje o nagrodach oraz certyfikatach, które otrzymała nasza szkoła.

Biblioteka szkolna

Zapraszamy do korzystania wszystkich uczniów z bogatych zbiorów Naszej Szkolnej Biblioteki.

Kalendarz Wydarzeń

Tutaj znajdziesz informacje o wszystkich wydarzeniach w naszym kalendarzu.

Rekrutacja

Tutaj możesz pobrać potrzebne dokumenty rekrutacyjne.

Subskrypcja

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych wpisach na naszej stronie.

"Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 "

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii z rozpoczęcia roku szkolnego.

Ostatnie wpisy

Wycieczka do Czernej

Dnia 5 czerwca 2019 r. uczniowie klasy II i III udali się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Czernej. Jej celem było przybliżenie dzieciom warunków…

Czytaj więcej

Pierwszoklasiści w Niezwojowicach

Klasy: 1a i 1b wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Pszczółki” znajdującego się w Niezwojowicach. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pszczelarskich, podczas których dowiedzieli się…

Czytaj więcej

Pasja drugoklasistów

Oliwier i Gosia z klasy 2a wzięli udział w Międzyklubowym Grand Prix Tanecznym w Mikołowie. To był ich pierwszy występ w profesjonalnym turnieju, gdzie doszli…

Czytaj więcej

Dzień Mamy w kl. 2a

5 czerwca w klasie IIa odbyła się uroczysta akademia z okazji "Dnia Matki".  Dzieci śpiewały piosenki, mówiły wierszyki i tańczyły. Następnie obejrzały film pt. "Za…

Czytaj więcej

Nasze dokumenty

Tutaj możesz pobrać najważniejsze dokumenty.

Zobacz wszystkie
Otwórz na urządzeniu mobilnym

Nasza strona została dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Pobierz kalendarz

Tutaj możesz pobrać wydarzenia z kalendarza na swoje urządzenie.

Gazetka Szkolna

Tutaj możesz zapoznać się z aktualną gazetką szkolną.

Często zadawane pytania

Kompletną listę podręczników znajdziesz w odnośniku na stronie głównej oraz w menu „Strefa rodziców/Wykaz podręczników 2017/2018”.

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 znajdziesz na stronie głównej oraz w menu „Strefa rodziców/Kalendarz szkolny 2016/2017”.

Wykaz dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2016/2017 znajdziesz w menu „Strefa rodziców/Dni wolne”.

Wymagane dokumenty:
– Wiosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
– Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wzory wymienionych dokumentów znajdziesz na naszej stronie głównej lub w menu „Informacje/Rekrutacja”.

Formularz Kontaktowy

Uzupełnij wszystkie pola.