logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Świetlica

ŚWIETLICA

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych dlatego poszczególne potrzeby traktujemy specjalnie i wydzielamy dzieciom sale na w/w zajęcia. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, mediacje w sytuacjach konfliktowych lub kryzysowych. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

Nasza świetlica jest wyposażona w gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne. Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy.

Wychowawcy świetlicy.

Accessibility Toolbar