Kalendarz szkolny
kalendarz

Plan lekcji
plan lekcji

Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu rozpoczęła swoją działalność 1 września 1991 roku, przyjmując w swoje mury początkowo uczniów klas I-III, a od stycznia 1992 roku, po oddaniu kolejnych pawilonów naukę rozszerzono na klasy IV-VIII. W dniu 7 stycznia 1994 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole Imienia Kornela Makuszyńskiego i wręczenie Sztandaru. Akt nadania odczytał ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania  p. Andrzej Król, a uczniowie szkoły odsłonili portret Patrona.

W piątą rocznicę tego wydarzenia 7 stycznia1999 roku dokonano wmurowania pamiątkowej tablicy na korytarzu szkolnym. Pierwszego czerwca 1996 roku w Lipianach nasza szkoła została uroczyście przyjęta do Ogólnopolskiego Kręgu Przyjaźni Szkół i Placówek noszących imię Kornela Makuszyńskiego. Wszyscy uczniowie znają i chętnie śpiewają Pieśń Szkoły i Hymn Kornelowców. Utrzymujemy kontakty ze szkołami „kornelowskimi” z Zakopanego, Krakowa, Wronek i Nowej Huty. Każdego roku, w kolejne rocznice nadania szkole Imienia i wręczenia Sztandaru, obchodzone jest Święto Szkoły. Tego dnia uczniowie klas pierwszych są przyjmowani do Kręgu Kornelowców, a uczniowie klas czwartych rozgrywają turniej literacko – sportowy „Rambit” o Puchar Dyrektora Szkoły.

Do wieloletniej tradycji Szkoły Podstawowej nr 10 należy również zaliczyć: 

  • Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I
  • Rajd „Idziemy po bezpieczeństwo”
  • Turniej na powitanie wiosny „Zdrowo i bezpiecznie w 10” 
  • Konkurs „Olkusz – moje miasto” realizowany pod nowym logo -  "W Srebrnym Grodzie"
  • Festyn „Szkoła bez przemocy. Szkoła bez agresji. Szkoła bez zła.” 
  • Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Mocną stroną naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania oraz wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Proces nauczania wspomagany jest podczas pracy kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Sukcesy odnosimy m.in. w dziedzinach: humanistycznej, teatralnej, muzycznej, matematycznej, przyrodniczej i turystycznej. SP nr 10 jest szkołą wyróżniającą się na terenie miasta i gminy. Może poszczycić się wieloma laureatami i finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim. Co roku uczniowie naszej szkoły otrzymują nagrody i stypendia Burmistrza. Efektem intensywnej pracy całej społeczności szkolnej było uzyskanie Certyfikatów: o Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie o Wojewódzkiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie o Szkoły z klasą o Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Pierwszym Dyrektorem szkoły do 2007 roku była mgr Barbara Mucha. Od 1 stycznia 2007 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego jest mgr Barbara Piekarz.

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9