Kalendarz szkolny
kalendarz

Plan lekcji
plan lekcji

Podręczniki

Gabinet Profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

PIELĘGNIARKA
Maria Bulińska

Poniedziałek i czwartek 7.45 – 13.00
Drugi i czwarty wtorek 7.45 – 13.00

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9