logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Historia szkoły

           Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu rozpoczęła swoją działalność 1 września 1991 roku, przyjmując w swoje mury początkowo uczniów klas I-III, a od grudnia 1992 roku, po oddaniu kolejnych pawilonów naukę rozszerzono na klasy IV-VIII. W dniu 7 stycznia 1994 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole Imienia Kornela Makuszyńskiego i wręczenie Sztandaru. Akt nadania odczytał ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania  p. Andrzej Król, a uczniowie szkoły odsłonili portret Patrona.

        W piątą rocznicę tego wydarzenia 7 stycznia1999 roku dokonano wmurowania pamiątkowej tablicy na korytarzu szkolnym. Pierwszego czerwca 1996 roku w Lipianach nasza szkoła została uroczyście przyjęta do Ogólnopolskiego Kręgu Przyjaźni Szkół i Placówek noszących imię Kornela Makuszyńskiego. Wszyscy uczniowie znają i chętnie śpiewają Pieśń Szkoły i Hymn Kornelowców. Utrzymujemy kontakty ze szkołami „kornelowskimi” z Zakopanego, Krakowa, Wronek i Nowej Huty. Każdego roku, w kolejne rocznice nadania szkole Imienia i wręczenia Sztandaru, obchodzone jest Święto Szkoły. Tego dnia uczniowie klas pierwszych są przyjmowani do Kręgu Kornelowców, a uczniowie klas czwartych rozgrywają turniej literacko – sportowy „Rambit” o Puchar Szkoły.

            Do wieloletniej tradycji Szkoły Podstawowej nr 10 należy również zaliczyć: o Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I o Rajd „Idziemy po bezpieczeństwo” o Turniej na powitanie wiosny „Zdrowo i bezpiecznie w 10” o Rajd Kornelowców o Konkurs miejsko-gminny „Olkusz – moje miasto” o Festyn „Szkoła bez przemocy. Szkoła bez agresji. Szkoła bez zła.” o udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

           Mocną stroną naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania oraz wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Proces nauczania wspomagany jest podczas pracy kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Sukcesy odnosimy m.in. w dziedzinach: humanistycznej, teatralnej, muzycznej, matematycznej, przyrodniczej i turystycznej. SP nr 10 jest szkołą wyróżniającą się na terenie miasta i gminy. Może poszczycić się wieloma laureatami i finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim. Co roku uczniowie naszej szkoły otrzymują nagrody i stypendia Burmistrza. Efektem intensywnej pracy całej społeczności szkolnej było uzyskanie Certyfikatów: o Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie o Wojewódzkiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie o Szkoły z klasą o Szkoły Promującej Bezpieczeństwo Dyrektorem szkoły od początku jej istnienia, przez trzy pełne sukcesów kadencje była mgr Barbara Mucha.  Od 1stycznia 2007 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego jest mgr Barbara Piekarz.

W dniu 24 stycznia 2014  r.  odbyła się uroczystość 20-lecia
nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.

Accessibility Toolbar