logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Współpraca pomiędzy jednostkami

Współpracujemy z:

Urzędem Miasta i Gminy wraz z jego wydziałami (m.in. ds. Profilaktyki i Uzależnień, OŚiTR, Promocja), rodzicami, Kuratorium Oświaty w Krakowie, PPP, MOPS, PCPR, MOK, MOSiR, Parafią św. Maksymiliana Marii Kolbego, KPP w Olkuszu, KWP w Krakowie, Strażą Miejską, KP PSP w Olkuszu, OSP w Olkuszu, Biblioteką Miejską i Powiatową w Olkuszu, Biblioteką Pedagogiczną w Olkuszu, SKKT w Olkuszu, STL, PSSE w Olkuszu, PWiK w Olkuszu, Nadleśnictwem w Olkuszu, Krakowską Akademią A.F. Modrzewskiego, Fundacją ABC XXI („Cała Polska czyta dzieciom”), Związkami Zawodowymi, Zarządem Osiedla Młodych, Klubem Seniorów „Radość”, Domem Dziecka w Miękini, PT ADHD, Starostwem Powiatowym w Olkuszu, K.S. Orbita, Studium Medycznym, Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami i szkołami średnimi, uczelniami wyższymi, lokalną prasą oraz organizacjami pozarządowymi.

Accessibility Toolbar