logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Author: Renata Kaliś
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCHW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  W oparciu o ZARZĄDZENIE NR 0050.1511.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 15 stycznia 2021 roku  w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2021/2022 Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 […]
Czytaj więcej

Trwa nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Żuradzie. Propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat (dwie grupy wiekowe).Informacji udziela p. Karolina Głowacka – opiekun drużyny. Telefon: 604 196 704, e-mail: kola.glowacka@gmail.com
Czytaj więcej

Rusza rekrutacja do nowego projektu adresowanego do uczniów 12 szkół podstawowych na terenie gminy Olkusz. Nadrzędnym celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych, które zdecydowały się na udział w projekcie. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi otrzymają wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wezmą udział w zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość […]
Czytaj więcej

Szanowni PaństwoInformujemy, iż świetlica szkolna będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30. Prosimy o wydrukowanie ze strony szkoły (zakładka świetlica) karty zgłoszenia i dostarczenie jej do naszej placówki. W bieżącym roku szkolnym, w związku z koniecznością dostosowania pracy świetlicy do wytycznych GIS i MEN w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie klas I – III oraz ich […]
Czytaj więcej

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r. Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice, wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować […]
Czytaj więcej

1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie planuje się wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich uczniów. Jedynie uczniom klas pierwszych może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun. Prosimy wszystkich uczniów i ich opiekunów o zachowanie dystansu społecznego oraz zakrycie ust i nosa /np. maseczką, przyłbicą, chustą/ podczas […]
Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE WOLI         Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka …………………………………. w roku szkolnym 2021/2022 do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu. Podpisy rodziców/opiekunów ………………………………………………….. podpis matki kandydata/prawnej opiekunki ………………………………………………….. podpis ojca kandydata/prawnego opiekuna …………………………………….dnia……………………             (miejscowość)
Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020, proszę o przygotowanie podręczników do zwrotu (termin zostanie podany w późniejszym czasie). Proszę dokładnie obejrzeć swoje podręczniki i doprowadzić je o stanu nie gorszego niż przed wypożyczeniem. Uczeń, który zgubił lub zniszczył podręcznik, we własnym zakresie musi go odkupić. Podręczniki mają być podpisane ( imię, nazwisko, klasa), związane lub […]
Czytaj więcej