logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 W oparciu o ZARZĄDZENIE NR 0050.1511.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 15 stycznia 2021 roku

 w sprawie: ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) do oddziału ogólnodostępnego – od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 13.00;

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 22 marca 2021 r.  do dnia 24 marca 2021 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 25 marca 2021 r. godz. 12.00;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 25 marca 2021 r. do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.00;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 31 marca 2021 r. o godz. 15.30.

2. Czynności w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) do oddziału ogólnodostępnego – od dnia 01 czerwca 2021 r. do dnia 08 czerwca 2021 r. do godz. 13.00; 

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 09 czerwca 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 14 czerwca 2021 r.  godz. 12.00;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 14 czerwca 2021 r.  do dnia 17 czerwca 2021 r.  do godz. 12.00;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 18 czerwca 2021 r. o godz. 12.00.

Accessibility Toolbar