logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

OŚWIADCZENIE WOLI

OŚWIADCZENIE WOLI

        Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka ………………………………….
w roku szkolnym 2021/2022 do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu.

Podpisy rodziców/opiekunów

…………………………………………………..
podpis matki kandydata/prawnej opiekunki

…………………………………………………..
podpis ojca kandydata/prawnego opiekuna

…………………………………….dnia……………………
            (miejscowość)

Accessibility Toolbar