logo

(32) 6430826

ul. Żeromskiego 1

Olkusz, 32-305

07:00 - 16:30

Poniedziałek - Piątek

Spacerem przez historię Olkusza

Kilkanaście ciekawych, bezpłatnych wycieczek po Olkuszu i jego historii. Tak najkrócej można opisać rozpoczynającą się w lutym i trwającą cały rok akcję „Olkuskie Spacery Historyczne 2019”.

Pomysłodawcą organizowanej po raz kolejny akcji jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przy współpracy z partnerami, czyli lokalnymi stowarzyszeniami. Przynajmniej raz w miesiącu mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w ciekawych wycieczkach tematycznych.  Po zabytkach i historii Olkusza oprowadzają pasjonaci historii Srebrnego Miasta – członkowie lokalnych stowarzyszeń, a także pracownicy magistratu i wolontariusze. Wycieczki odbywają się w piątkowe popołudnia lub sobotnie dopołudnia. W tym roku część wycieczek skierowana jest do rodzin z dziećmi i w ich trakcie zaplanowano atrakcje dla najmłodszych. Na przykład podczas rodzinnego spaceru śladami herbów i gmerków olkuskich, uczestnicy nie tylko poznają i zobaczą olkuskie herby i gmerki, ale także będą mieli możliwość wykonać swój własny gmerk. Akcja jest częścią obchodów 720 – lecia Olkusza.

Wśród 15 zaplanowanych spacerów, część stanowi uzupełnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych, jak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 101. rocznica odzyskania niepodległości, czy 77. rocznica zagłady olkuskich Żydów. Dwie z wycieczek, dzięki współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna”, odbędą się w formie bezpłatnych wycieczek autobusowych. W maju, w ramach obchodów 156. rocznicy bitwy pod Krzykawką podczas powstania styczniowego, zaplanowano wycieczkę „Powstanie styczniowe na ziemi olkuskiej”, w ramach której uczestnicy odwiedzą grób płk. Francesco Nullo w Olkuszu, miejsce potyczki w Bukownie – Podlesiu i miejsce bitwy pod Krzykawką, w której poległ. Będą też mieli okazję wziąć udział w organizowanych tam uroczystych obchodach. Podobny charakter ma zaplanowana na wrzesień  wycieczka „Śladami II wojny światowej  na ziemi olkuskiej”, zorganizowana w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Większość wycieczek ma charakter spacerów po mieście oraz okolicy, połączonych ze zwiedzaniem miejscowych zabytków. Będą m.in. wycieczki: „Od gotyku do modernizmu – ciekawostki architektury Olkusza”, „Na tropach dawnych świątyń olkuskich”,” Śladami olkuskich Żydów”,” Olkusz na starej pocztówce”, „Spacer szlakiem dawnych olkuskich sklepów, warsztatów i knajp” czy „Rodzinny spacer śladami górniczych skarbów i tradycji Srebrnego Miasta”. Tradycyjnie jesienią przed dniem Wszystkich świętych zaplanowano spacer historyczny po Starym Cmentarzu oraz spacer „Światełko bohaterom” – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim Cmentarzu.

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej olkuskiego magistratu (www.olkusz.eu) w zakładce „Olkuskie Spacery Historyczne 2019”. Ulotki z całorocznym programem akcji można otrzymać w urzędzie, olkuskim Punkcie Informacji Turystycznej, a także w muzeach i bibliotekach. Szczegółowe informacje dotyczące spacerów można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej MSiT w Olkuszu (ul. Floriańska 8), tel. 32 6421926, it.olkusz@msit.malopolska.pl.

Organizatorem akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2019” jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, a partnerami: Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, Olkuska Grupa Turystyczna „Amonit”, Światowy Związek Żołnierzy AK – koło Olkusz, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”, Klub Przewodników PTTK „Ilkussia”, Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” i Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu. Patronat medialny: Przegląd Olkuski.

Program

OLKUSKIE SPACERY HISTORYCZNE 2019

23 LUTEGO (SOBOTA) Rodzinny spacer śladami wizerunków świętych w olkuskiej bazylice św. Andrzeja Apostoła, godz. 10.00, zbiórka pod kościołem. Organizator: OGT Amonit

22 MARCA (PIĄTEK) Od gotyku do modernizmu – ciekawostki architektury Olkusza, godz. 16.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz, OGT Amonit

20 KWIETNIA (SOBOTA) Pamiątki olkuskiego górnictwa – szukamy śladów po kopalniach i sztolniach, godz. 10.00, zbiórka pod Skateparkiem (ul. Długa). Organizator: Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”

5 MAJA (NIEDZIELA) Powstanie styczniowe na ziemi olkuskiej: Olkusz, Podlesie, Krzykawka, godz. 10.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz, UG Bolesław, ZKG „KM”

18 MAJA (SOBOTA) Na tropach dawnych świątyń olkuskich, godz. 10.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz

7 CZERWCA (PIĄTEK) Śladami olkuskich Żydów, godz. 17.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz

28 CZERWCA (PIĄTEK) Spacer historyczny „Olkusz na starej pocztówce”, godz. 17.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz

26 LIPCA (PIĄTEK) Rodzinny spacer śladami herbów i gmerków olkuskich, godz. 17.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz, OSP Olkusz

24 SIERPNIA (SOBOTA) Szlakiem dawnych olkuskich sklepów, warsztatów i knajp,  godz. 10.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz, OGT Amonit

14 WRZEŚNIA (SOBOTA) Zamek Rabsztyn w dawnej ikonografii, godz. 11.00, zbiórka pod bramą zamku. Organizator: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

21 WRZEŚNIA (SOBOTA) Śladami II wojny światowej  na ziemi olkuskiej, godz. 10.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz, OGT Amonit, Światowy Związek Żołnierzy AK, ZKG „KM”

18 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) Spacer historyczny po Starym Cmentarzu, godz. 16.00, zbiórka pod bramą cmentarza. Organizator: UMiG Olkusz

27 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA) „Światełko bohaterom” – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim Cmentarzu, godz. 15.00, zbiórka pod bramą cmentarza. Organizator: Światowy Związek Żołnierzy AK

9 LISTOPADA (SOBOTA) Śladami Niepodległości w Olkuszu, godz. 10.00, zbiórka pod Punktem Informacji Turystycznej. Organizator: UMiG Olkusz, OGT Amonit

7 GRUDNIA (SOBOTA) Rodzinny spacer śladami górniczych skarbów i tradycji Srebrnego Miasta, godz. 10.00, zbiórka pod kościołem św. Andrzeja. Organizator: Klub Przewodników PTTK „Ilkussia”, UMiG Olkusz

Accessibility Toolbar